Nederland wil meer prioriteit en geld voor mobiliteit › Van der Veen Bedrijfswagens

Nederland wil meer prioriteit en geld voor mobiliteit

25 mei 2016

Een coalitie van 24 maatschappelijke partijen, waaronder BOVAG, roept premier Rutte op om meer geld vrij te maken voor mobiliteit. Nu de economie in Nederland weer groeit, dreigt de mobiliteit een knelpunt te worden. Er moet daarom extra worden geïnvesteerd in onder andere weginfrastructuur, fietsvoorzieningen, waterwegen en spoorvervoer.

Na het uitbreken van de financiële crisis hebben opeenvolgende kabinetten besloten fors te bezuinigen op het ‘Infrastructuurfonds’ voor aanleg en onderhoud van waterwegen, spoorwegen en autowegen. In totaal is er 26 miljard euro op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gekort. Zelfs bij een relatief lage economische groei, komt de bereikbaarheid de komende jaren steeds verder onder druk te staan.

Om Nederland mobiel te houden en verdere economische groei en innovatie te stimuleren, zijn extra investeringen nodig. Bijvoorbeeld voor de versnelde aanpak van weginfrastructuur, een betere bediening van sluizen en bruggen, kwalitatief hoogwaardiger spoorvervoer en excellente fietsvoorzieningen. Een financiële injectie in het infrastructuurfonds is daarvoor noodzakelijk.

Naast BOVAG hebben onder andere ANWB, de Fietsersbond, RAI Vereniging, NS en EVO de brief aan Mark Rutte ondertekend.