Investeringsaftrek Bedrijfswagen 2016 › Van der Veen Bedrijfswagens

Investeringsaftrek Bedrijfswagen 2016

21 nov 2016

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia). De hoogte van de kia hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  • U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
  • Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016

Investering (€)      Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan 2.300

               0%

2.301 tot en met 56.024

               28% van het investeringsbedrag

56.025 tot en met 103.748

               € 15.687

103.749 tot en met 311.242

               € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748

311.243 en meer

               0%

Kunt u de btw op de investering terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van het investeringsbedrag inclusief btw.